Sempozyum Mekanı:

•  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Bişkek/Kırgızistan

Sempozyum Dili:

•  Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

 

Özet

•  Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.

•  Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.

•  Özetler 400-500 kelime aralığında bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.

•  Özetlerde anahtar kelimeler ( keywords ) yer almalıdır.

•  Hakem tarafından kabul edilen bildiriler, uluslararası indeksler tarafından taranan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' nde yayımlanacaktır.

•  Makaleler arasından seçilecek 30 bildiri kitap haline getirilecektir.

•  Söz konusu dergi ve bildiri kitabında yayımlanmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

 

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:

•  Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.

•  İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, telefon numarası, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.

•  Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.

•  Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnotta yer almalıdır.

•  Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

•  Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•  Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.

Dergileri kullanmada :

Kelsey, S. (2003), “Aristotle's Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy , 25: 59-87.

Kitapları kullanmada :

Aristotle. (2006), Metaphysics , trans. S. Makin, Oxford: Clarendon Press.